Wir verwenden Cookies, um für diese Website Funktionen wie z.B. Login, einen Warenkorb oder die Sprachwahl zu ermöglichen. Weiterhin nutzen wir für anonymisierte, statistische Auswertungen der Nutzung Google Analytics, welches Cookies setzt. Mehr Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
OK, ich bin einverstanden Ich möchte keine Google Analytics-Cookies
Chinese Journal of Dental Research
Ausgabe 1/2020     25. Mär. 2020
25. Mär. 2020
Seiten: 9 - 76

Seite 9, doi:10.3290/j.cjdr.a44348, PubMed:32232224, Sprache: Englisch
Editorial
Yu, Guang-yan
kein Abstract verfügbar Volltext (pdf) Endnote-Export
Seite 27-32, doi:10.3290/j.cjdr.a44333, PubMed:32232226, Sprache: Englisch
Expert Consensus on Procedures and Operations of Navigation-guided Needle Biopsy Techniques for Skull Base Tumours
Wang, Jing / Guo, Chuan Bin / Zhu, Jian Hua / Guo, Yu Xing / Yu, Guang Yan / He, Yang / Zhang, Wen Bo / Zhang, Yi / Peng, Xin / Liu, Xiao Jing / Liu, Yan Pu / Gu, Xiao Ming / Tian, Wei Dong / Lu, Li / Li, Zu Bing / Zhang, Shi Lei / Shen, Guo Fang / Bao, Sheng De / Li, Tie Jun / Fu, Kai Yuan / Society of Oral and Maxillofacial Surgery / Chinese Stomatological Association
Seite 33-42, doi:10.3290/j.cjdr.a44334, PubMed:32232227, Sprache: Englisch
Expert Consensus for the Treatment Algorithm for Navigationassisted Reconstruction of Maxillofacial Deformities
Zhang, Wen Bo / Peng, Xin / Yu, Yao / Wang, Yang / Liu, Xiao Jing / Liu, Yan Pu / Li, Zu Bing / Lu, Li / Tian, Wei Dong / Shen, Guo Fang / Zhang, Shi Lei / Gu, Xiao Ming / Hu, Min / Zhang, Chen Ping / Guo, Chuan Bin / Yu, Guang Yan / Society of Oral and Maxillofacial Surgery / Chinese Stomatological Association
Seite 45-50, doi:10.3290/j.cjdr.a44335, PubMed:32232228, Sprache: Englisch
Expert Consensus on Navigation-guided Unilateral Delayed Zygomatic Fracture Reconstruction Techniques
He, Yang / Zhang, Yi / Yu, Guang Yan / Guo, Chuan Bin / Shen, Guo Fang / Peng, Xin / Liu, Xiao Jing / Wang, Jing / Zhang, Wen Bo / Liu, Yan Pu / Gu, Xiao Ming / Tian, Wei Dong / Lu, Li / Li, Zu Bing / Zhang, Shi Lei / Society of Oral and Maxillofacial Surgery / Chinese Stomatological Association
Seite 51-55, doi:10.3290/j.cjdr.a44336, PubMed:32232229, Sprache: Englisch
Expert Consensus on Navigation-guided Unilateral Orbital Fracture and Orbital Floor Reconstruction Techniques
He, Yang / Zhang, Yi / Yu, Guang Yan / Guo, Chuan Bin / Shen, Guo Fang / Peng, Xin / Liu, Xiao Jing / Wang, Jing / Zhang, Wen Bo / Liu, Yan Pu / Gu, Xiao Ming / Tian, Wei Dong / Lu, Li / Li, Zu Bing / Zhang, Shi Lei / Society of Oral and Maxillofacial Surgery / Chinese Stomatological Association
Seite 57-62, doi:10.3290/j.cjdr.a44339, PubMed:32232230, Sprache: Englisch
Experience of Diagnosing and Managing Patients in Oral Maxillofacial Surgery during the Prevention and Control Period of the New Coronavirus Pneumonia
SPECIAL REPORT
Yang, Yue / Soh, Hui Yuh / Cai, Zhi Gang / Peng, Xin / Zhang, Yi / Guo, Chuan Bin
Seite 63-69, doi:10.3290/j.cjdr.a44337, PubMed:32232231, Sprache: Englisch
Effects of Different Polishing Protocols and Curing Time on Surface Properties of a Bulk-fill Composite Resin
Lassila, Lippo / Dupont, Airald / Lahtinen, Karri / Vallittu, Pekka K. / Garoushi, Sufyan
Seite 71-76, doi:10.3290/j.cjdr.a44338, PubMed:32232232, Sprache: Englisch
Endoscope-assisted Surgery in the Treatment of Dentigerous Cyst Involving the Maxillary Sinus – Report of Two Cases
Li, Shi Hao / Wang, Yan / Huang, Zi Xian / Jin, Ting Ting / Huang, Zhi Quan