Chinese Journal of Dental Research
Ausgabe 2/2015     2. Juli 2015
2. Juli 2015
Seiten: 79 - 120

Seite 79-83, doi:10.3290/j.cjdr.a34431, PubMed:26167545, Sprache: Englisch
Expert Consensus on the Detection and Screening of Oral Cancer and Precancer
Kao, Shou Yen / Mao, Li / Jian, Xin Chun / Rajan, Gunaseelan / Yu, Guang Yan
Seite 85-94, doi:10.3290/j.cjdr.a34432, PubMed:26167546, Sprache: Englisch
Internal Organ Involvement in IgG4-related Sialadenitis: A Systemic Review
Hong, Xia / Li, Wei / Su, Jia Zeng / Wang, Zhen / Yu, Guang Yan
Seite 95-101, doi:10.3290/j.cjdr.a34433, PubMed:26167547, Sprache: Englisch
Effects of Multi-glycosides of Tripterygium wilfordiion in the Treatment of Sjögren's Syndrome in the Non-obese Diabetic Mouse Model
Li, Chun Lei / He, Jing / Li, Zhan Guo / Zheng, Li Wu / Hua, Hong
Seite 103-110, doi:10.3290/j.cjdr.a34434, PubMed:26167548, Sprache: Englisch
The Relationship between Caries and Malocclusion in Chinese Migrant Workers' Children in Shanghai
Caplin, Jennifer L. / Evans, Carla A. / Begole, Ellen A.
Seite 111-115, doi:10.3290/j.cjdr.a34435, PubMed:26167549, Sprache: Englisch
Evaluation of the Effect of the Closed-eruption Technique on Impacted Immature Maxillary Incisors
Shi, Xiang Ru / Hu, Zhe / Wang, Xiao Zhe / Sun, Xiang Yu / Zhang, Chen Ying / Si, Yan / Zheng, Shu Guo
Seite 117-120, doi:10.3290/j.cjdr.a34436, PubMed:26167550, Sprache: Englisch
P Elevator: An Innovatively Designed Elevator for Extraction of Third Molars
Singh, Pradeep / Xiao, Shui Sheng / Ajmera, Deepal Haresh