Chinese Journal of Dental Research
Issue 1/2015     27. Mar. 2015
27. Mar. 2015
Pages: 5 - 65

Page 5, doi:10.3290/j.cjdr.a33963, PubMed:25815377
Editorial
Yu, Guang-yan
no abstract available fulltext (pdf)
Page 7-12, doi:10.3290/j.cjdr.a33965, PubMed:25815378
An Overview of Detection and Screening of Oral Cancer in Taiwan
Kao, Shou Yen / Lim, Elva
Page 13-16, doi:10.3290/j.cjdr.a33962, PubMed:25815379
Guideline for the Diagnosis and Management of Dentin Hypersensitivity
Chinese Stomatological Association Expert Committee on Dentin Hypersensitivity
no abstract available fulltext (pdf)
Page 17-33, doi:10.3290/j.cjdr.a33967, PubMed:25815380
Outlining a Preventive Oral Health Care System for China
Saekel, Rüdiger
Page 35-40, doi:10.3290/j.cjdr.a33964, PubMed:25815381
Effect of Fe2O3 on Optical Properties of Zirconia Dental Ceramic
Jiang, Li / Wang, Chuan Yong / Zheng, San Nan / Xue, Jing / Zhou, Jing Lin / Li, Wei
Page 41-50, doi:10.3290/j.cjdr.a33966, PubMed:25815382
Prevalence of Non-carious Cervical Lesions and Associated Risk Indicators in Middle-aged and Elderly Populations in Southern China
Lai, Zi Yun / Zhi, Qing Hui / Zhou, Yan / Lin, Huan Cai
Page 51-57, doi:10.3290/j.cjdr.a33968, PubMed:25815383
Early Dental Treatments for Patients with Cleidocranial Dysplasia
Zhang, Chen Ying / Si, Yan / Wang, Xiao Zhe / Sun, Xiang Yu / Yan, Wen Juan / Zheng, Shu Guo
Page 59-65, doi:10.3290/j.cjdr.a33969, PubMed:25815384
Prevalence of Tooth Agenesis in Adolescent Chinese Populations with or without Orthodontics
Zhang, Jin / Liu, Hao Chen / Lyu, Xiang / Shen, Gua Hua / Deng, Xu Xia / Li, Wei Ran / Zhang, Xiao Xia / Feng, Hai Lan